11page

练 习 一 1. 口算下面各题。 30 × 40 = 35 × 10 = 50 × 90 = 9 × 4 + 5 = 60 × 60 = 80 × 50 = 6 × 12 = 4 × 7 + 3 = 2. 用竖式计算, 并验算。 51 × 62 33 × 29 47 × 58 73 × 32 28 × 19 88 × 41 22 × 72 69 × 43 4. 张叔叔去年养了 38 箱蜜蜂, 平均每箱蜜蜂产蜂蜜 45 千 克。 张叔叔去年一共收获多少千克蜂蜜? 3. 按每盒水彩笔 10 支计算, 填写下表。 盒 数 5 10 20 40 80 一共的支数 50 从表中你能发现什么? 5. 下面是星星体育用品商店上星期足球、 排球和篮球的销售 情况。 算一算, 比一比, 哪种球的销售额最高? 足 球 每个 38 元 25个 共( )元 排 球 篮 球 共( )元 共( )元 每个 29 元 每个 43 元 21个 19个 6. 先估计积大约是多少, 再用竖式计算。 27 × 32 51 × 18 49 × 58 73 × 61 两位数乘两位数 7
11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page


11page