17page

单元 2 天 空 中 的 星 体 明 míng 又 yòu 明 míng , 亮 liàng 又 yòu 亮 liàng , 一 yì 团 tuán 火 huǒ 球 qiú 挂 guà 天 tiān 上 shàng 。 夜 yè 晚 wǎn 皎 jiǎo 洁 jié 一 yì 盏 zhǎn 灯 dēng , 时 shí 而 ér 弯 wān 来 lái 时 shí 而 ér 圆 yuán 。 青 qīng 石 shí 板 bǎn 上 shàng 钉 dìnɡ 银 yín 钉 dīng , 数 shǔ 来 lái 数 shǔ 去 qù 数 shǔ 不 bù 清 qīng 。 11